Władze klubu

Zarząd Klubu

Rafał Chwaliński – Prezes Klubu

Krystyna Węgrzynowska – Skarbnik Klubu

Rafał Mikołajczak – Sekretarz Klubu

Komisja Rewizyjna Klubu

Dorota Komosa

Justyna Kubiak

Piotr Rymanowski

Siedziba Klubu

Kuźniczysko, ul. Kuźnicza 15, 55-100 Trzebnica

email: gozdawaryby@gmail.com