Liga Zaprzyjaźnionych Kół

W dniu 30/06/2013r odbędzie się druga tura z cyklu Ligi Zaprzyjaźnionych Kół organizatorem jest Koło PZW Trzebnica i PZW Prusice. Zawody zostaną rozegrane na stawie w miejscowości Trzebnica.
Wpisowe za turę 20 zł / senior

II TuraI Tura

W dniu 05/05/2013r odbędzie się druga tura z cyklu Ligi Zaprzyjaźnionych Kół organizatorem jest Koło PZW Fishing 24. Zawody zostaną rozegrane na stawie w miejscowości Szczodre.
Wpisowe za turę 20 zł / senior
Metoda połowu to spławik – na jedną wędkę.
Startować mogą wszyscy chętni z naszego Koła po wcześniejszym zapisaniu się.

PZW Fishing24
PZW Trzebnica
PZW Zacisze

W dniu 14/04/2013r odbędzie się pierwsza tura z cyklu Ligi Zaprzyjaźnionych Kół organizatorem jest Koło PZW Siechnice i Sobótka. Zawody zostaną rozegrane na stawie Błękitna Laguna w Siechnicach.
Wpisowe za turę 20 zł / senior
Metoda połowu to spławik – na jedną wędkę.
Startować mogą wszyscy chętni z naszego Koła po wcześniejszym zapisaniu się.

PZW Fishing24
PZW TrzebnicaPZW Zacisze

Rejestracja i kontaktTerminarz zawodówRegulaminWyniki

Chętnych prosimy o zapisy do dnia 30/04/2013r u kolegi :

• Łukasza Krawczyka: 660-322-321
• Mariusza Zmarzłego: 600-904-473

Terminarz

LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24 w 2013r.

PZW Okręg we Wrocławiu

 

LP

Data

Zawody

Miejsce

Zbiórka

Uwagi

1. 14 kwiecień O Puchar Zacisze, Sobótka Błękitna Laguna 7.00 Staw
2. 5 maj O Puchar Fishing24, MPK Szczodre 7.00 Staw
3. 23 30 czerwiec* O Puchar Trzebnica, Prusice Stawy Leśne 7.00 Staw
4. 29 wrzesień Finał Oleśnica, Milicz Staw Miejski 7.00 Staw

* Zmiana terminu

Uwagi:

 1. Czas trwania zawodów 4 godz. seniorzy, 3 godz. juniorzy i kobiety.
 2. Zwiększa się kwotę wpisowego do 20zł (seniorzy).

Wrocław 19.01.2013r.

Regulamin oraz cele

LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24”

PZW Okręg we Wrocławiu

Postanowienia ogólne:

Liga Zaprzyjaźnionych Kół w skrócie LZK, zwana dalej Ligą, jest dobrowolnym organem zrzeszającym koła Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu we Wrocławiu.

Ligę wspólnie w porozumieniu tworzą koła:

– koło Fishing24 Wrocław

– koło Zacisze Siechnice

– koło Oleśnica

– koło Sobótka

– koło Prusice

– koło Trzebnica

– koło Milicz

– koło MPK

 

Jednocześnie powołują Radę Ligi.

Radę Ligi (zwana dalej Radą) tworzą Prezesi kół (lub osoby przez nich upoważnione będące w Zarządzie koła), którzy z pośród siebie wybrali prezesa Rady oraz dwóch zastępców oraz zaakceptowali poniższy regulamin i zasady przyjmowania, zawieszania, występowania kół z Ligi. Członkowie Rady Ligi zobowiązują się uczestniczyć we wszystkich zawodach cyklu LZK, a jeśli z jakiś przyczyn, któryś z członków Rady nie będzie mógł być osobiście typuje swojego następcę do reprezentowania go w Radzie. Rada będzie zarządzać Ligą bezterminowo w przypadku powiększenia Ligi o nowego członka(koło) obligatoryjnie powołuje się z tego koła Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną na członka Rady

Rada jest zobligowana do wyłonienia komisji Ligi tj. przewodniczącego Ligi, sędziego koordynatora, rzecznika Ligi odpowiedzialną za sumowanie i przekazywanie wyników do Internetu nie później niż 1 tydzień po zawodach.

Wszelkie zmiany regulaminu oraz przyjmowanie(poprawek regulaminu, wzorów dokumentacji, zmiany terminów, zatwierdzanie zebrań, itp. dokonuje poprzez głosowanie większością głosówtylko i wyłącznie Rada Ligi.

 

Regulamin oraz cele Ligi:

Celem Ligi jest wspólne organizowanie imprez sportowych (spławikowe zawody wędkarskie) miedzy kołami przynależnymi do PZW Okręg we Wrocławiu reprezentującymi miejscowości gminy Wrocław oraz integracja członków kół poprzez udział w zawodach.

Zgoda członków Rady Ligi(większością głosów) jest równoznaczna z przyjęciem, (koła jako członka) w poczet LZK jak i zawieszenie oraz wystąpienie lub wydalenie z Ligi.

 

Tworzy się niniejszy regulamin w celu:

– ujednolicenia zasad rozgrywania zawodów wędkarskich w ramach Ligi na szczeblu kół PZW Okręg we Wrocławiu

– wyłaniania organizatorów zawodów w sezonie 2012 i późniejszych

– ujednolicenia zasad finansowania jak i organizacji zawodów

– zapoznawania ich uczestników z zasadami organizacji Sportu Kwalifikowanego w PZW

– wyłaniania z pośród siebie zwycięzców indywidualnych w kat. Junior(Kobieta), Senior oraz Drużynowym.

1. Cykl zawodów składa się z trzecheliminacji oraz finału.

2. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni członkowie kół(przyjmując ich nazwę, jako reprezentant) zrzeszonych w Lidze.

3. Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Kwalifikowanego oraz regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Zawody będą rozgrywane w (czterech) sektorach: (3)Senior i (1)Junior lub Kobieta.(Stanowiska mogą być rozstawione w jednym ciągu podzielone na trzy sektory A, B, C) (sektory „seniorskie” będą losowane komputerowo przed losowaniem stanowisk)

5. Prowadzone będą klasyfikacje:

– Indywidualna (senior i junior(kobieta))

– Drużynowa

 

Klasyfikacje:

1. Klasyfikację indywidualną roczną seniorów oblicza się na podstawie wyników z poszczególnych zawodów (zajętych miejsc w sektorach)w systemie ujemnym, tz.

– zawodnik otrzymuje tyle punktów, jakie zajął miejscew sektorze w danych zawodach(dotyczy wszystkich kategorii) 1miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd. Zawodnik, który z różnych przyczyn nie mógł wziąć udziału w zawodach otrzymuje za te zawody tyle punktów ilu było zawodników w najliczniejszym sektorze danej kategorii plus 1 punkt.

– jeżeli w klasyfikacji końcowej będzie dwóch lub więcej zawodników z tą samą ilością punktów lepszy jest ten zawodnik, który miał większą wagę złowionych ryb, jeżeli waga będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-egwo.

2. Klasyfikację drużynową za poszczególne zawody oblicza się na podstawie punktów ujemnych tz.

Suma punktów za zajęte miejsca trzech najlepszych seniorów (po jednym z każdego sektora) z danego koła oraz junior(kobieta) nietypowanych przed zawodami. Mniejsza ilość punktów ustala klasyfikacją końcową. W przypadku takiej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje waga złowionych ryb przez zawodników liczonych do punktacji drużynowej. Jeżeli waga będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-egwo. Drużyna, która nie ma pełnego składu dostaje punkty karne za brakującego zawodnika według klasyfikacji indywidualnej, czyli za seniora ilość zawodników z najliczniejszego sektora plus 1 punkt, za juniora(kobietę) ilość zawodników plus 1 punkt.

4. Klasyfikację drużynową roczną oblicza się w systemie ujemnym, tz. mniejsza ilość punktów zdobytych przez drużynę (duże punkty) we wszystkich zawodach ustala klasyfikację końcową. W przypadku takiej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje suma małych punktów tj. zdobytych przez zawodników danej drużyny w sektorach (liczonych do klasyfikacji drużynowej) we wszystkich zawodach, jeżeli suma małych punktów będzie taka sama o wyższym miejscu decyduje waga złowionych ryb przez zawodników danej drużyny (liczonych do klasyfikacji drużynowej) we wszystkich zawodach Jeżeli waga złowionych ryb będzie taka sama przyznaje się miejsce ex-eqwo

 

Wyróżnienia i nagradzanie w zawodach:

1. Za dane zawody:

– w kat. Senior – 9 pucharów (po jednym pucharze za trzy pierwsze miejsca w każdym sektorze) oraz 9 dyplomów

– w kat. Junior(Kobieta) – 3 puchary oraz 3 dyplomy

– w kat. Drużynowej – 1 puchari 3dyplomów

 

2. W klasyfikacji końcowej:

– w kat. Senior – 3 pucharów oraz 6 dyplomów

– w kat. Junior(Kobieta) – 3 pucharów oraz 6 dyplomów

– w kat. Drużynowej – 3 pucharów oraz 6 dyplomów

– wyróżnienia najlepszej kobiety LZK – 1 puchar oraz 1 dyplom

-wyróżnienia za złowienie największej ryby w całym cyklu LZK – 1 puchar oraz 1 dyplom

– wyróżnienia za największą wagę złowionych ryb w całym cyklu LZK – 1 puchar oraz 1 dyplom

 

3. Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia pozostawia się w gestii możliwości finansowych organizatora poszczególnych oraz finałowych zawodów.

 

Organizacja zawodów:

Od 2012 roku zawody LZK składać się będzie z trzech zawodów eliminacyjnych oraz finału. Poszczególne zawody eliminacyjne będą organizowały wspólnie przez koła:

 1. Eliminacje – Zacisze, Sobótka – Błękitna Laguna w Siechnicy (termin – 14 Kwiecień)
 2. Eliminacje – Fishing24, MPK – Staw w Szczodrym (termin – 5 maj)
 3. Eliminacje – Trzebnica, Prusice – Stawy Leśne w Trzebnicy(termin – 23 czerwiec)
 4. Finał – Oleśnica, Milicz – Staw Miejski w Oleśnicy (termin – 29 wrzesień)

 

Organizator jest zobowiązany do:

-wyznaczenia i przygotowania terenu zawodów oraz przyjęcia i potwierdzenia listy uczestników nie później niż we środę poprzedzającą zawody. Zapisy muszą złożyć u organizatora do wtorku włącznie poprzedzającego zawody, kierownicy poszczególnych drużyn celem wyznaczenia miejsca zawodów uwzględniającą ilość zawodników startujących (jeżeli łowisko, na, którym będą rozgrywane zawody jest łowiskiem zamkniętym, gdzie obowiązują zezwolenia imienne płatne, takie łowisko musi być udostępnione do treningu nieodpłatnie na jeden dzień przed zawodami).

-oznaczenia sektorów i stanowisk

-wyznaczenie zbiórki zawodników

-przygotowania tablicy ogłoszeń

-wyznaczenia komisji sędziowskiej(sędzia główny, sędzia wagowy)

-przygotowania dokumentacji i przekazania jej po zawodach sędziemu koordynatorowi LZK w roku 2013 wynikami i prowadzeniem dokumentacji Ligi zajmie się Koło Trzebnica, a osoba wyznaczona, jako koordynator jest kol. Łukasz Krawczyk

-zakupu pucharów i dyplomów oraz organizacja grilla po zawodach(ciepły posiłek oraz napoje) dokonują organizatorzy poszczególnych zawodów ze środków własnych i wspólnie.

– wyposażenia komisji sędziowskiej w sprzęt pomiarowy(wagi, przymiary, pojemniki do ważenia ryb), numerków do wyznaczania stanowisk oraz losowania, urządzenie do podawania sygnałów.

 

Ramowy program zawodów:

7.00 – zbiórka

7.00 – 7.30 potwierdzanie list startowych

7.30 – 8.00 losowaniestanowisk oraz wejście na stanowiska

9.50 – nęcenie zanętą ciężką

10.00 – rozpoczęcie zawodów

13.00 – koniec zawodów (Juniorzy, Kobiety) ważenie ryb

14.00 – koniec zawodów (Seniorzy) ważenie ryb

14.30 – sygnał na wypuszczenie ryb

14.30 – podliczanie wyników oraz posiłek

15.00 – ogłoszenie wyników oraz dekoracja zwycięzców

15.30 – zakończenie zawodów

W niektórych przypadkach proponowane godziny mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych.(podane do kół najpóźniej w poniedziałek poprzedzający zawody)

Ważenie ryb w sektorach odbywa się jedną wagą w całym sektorze.

W przypadku defektu wagi podczas ważenia, ważenie musi się odbyć drugą dobrą wagą od początku sektora. Dlatego ryby wypuszczane są przez zawodników po zważeniu wszystkich ryb i na wyraźne polecenie sędziego wagowego.

Za przebieg zawodów oraz powołanie komisji odwoławczej składającej się z członków Rady Ligi(posiadających uprawnienia sędziowskie) odpowiada sędzia główny zawodów.

Ustala się wpisowe (dobrowolną wpłatę) w wysokości 20zł opłaty startowej od zawodnika w kat. Seniorów. Zawodnicy w kat. Junior(Kobieta) są zwolnieni z dobrowolnych wpłaty. Kwota z wpisowego (dobrowolnych wpłat) będzie przekazana wraz z wynikami zawodów do komisji Ligi, a zebrana kwota z wszystkich czterech zawodów zostaje przekazana organizatorowi zawodów finałowych, która w całości będzie wykorzystana na organizację FINAŁU LIGI ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24 PZW OKRĘG WE WROCŁAWIU.

Zaszczyt organizacji zawodów Finałowych w następnych sezonach przypadnie, kołu, które wygra klasyfikację roczną poprzedzającą dany sezon. W przypadku, gdy koło wygra klasyfikację drugi rok z rzędu organizatorem zawodów Finałowych zostaje, koło Wytypowane przez Radę Ligi.

 

Postanowienia końcowe:

Wszystkie zawody powinny odbywać się w wyznaczonych przed sezonem terminach. W uzasadnionych przypadkach jest możliwa zmiana terminu zaakceptowana przez Radę Ligi.

Terminy zawodów nie mogą kolidować z terminami zawodów okręgowych oraz kół uczestniczących w Lidze.

Program minutowy oraz informację na temat łowiska należy dostarczyć do kół najpóźniej w poniedziałek poprzedzający zawody.

Dokumentację poszczególnych zawodów prowadzić w oparciu o przyjęte przez Radę Ligi wzory.

Termin zebrania poprzedzającego sezon ustala Rada Ligi (do końca stycznia) celem:

– ustalenia terminarza LZK

– wyłonieniem organizatorów poszczególnych zawodów

– wyznaczenie kierowników drużyn

– wprowadzeniem ewentualnych zmian regulaminowych

– o wprowadzonych zmianach i ustalonym terminarzu oraz wyznaczeniu organizatorów, koła są zobowiązane poinformować swoich zawodników na własnych stronach internetowych.

 

 

Rada Ligi

 

Podsumowanie dwóch tur zawodów:

Wyniki zawodów LZK Klasyfikacja Generalna Szczodre – Seniorzy

Wyniki zawodów LZK Klasyfikacja Generalna Szczodre – Juniorzy

Wyniki zawodów LZK Klasyfikacja Generalna Szczodre – Drużyna

 

SZCZODRE 05-05-2013r
Sektor A

Sektor B

Sektor C

Drużyna

Sektor Junior, Kobieta

 

Liga Zaprzyjaźnionych Kół
SIECHNICE 14-04-2013r

Wyniki zawodów LZK Klasyfikacja Generalna Siechnice – Seniorzy Sektor A

Sektor B

Sektor C
Sektor Junior, Kobieta 

 

Wyniki dla koła PZW Trzebnica

• sektor A:
2) Zmarzły Mariusz z wynikiem 8,870 kg
7) Bielecki Tomasz z wynikiem 1,930 kg
9) Opieka Mariusz z wynikiem 1,560 kg
10) Duda Roman z wynikiem 1,550 kg
17) Krawczyk Radosław z wynikiem 0,860 kg

• Sektor B:
5) Kosowski Łukasz z wynikiem 2,570 kg
19) Gurboda Szczepan z wynikiem 0,630 kg

• Sektor C:
10) Krawczyk Łukasz z wynikiem 1,640 kg
17) Nalepa Paweł z wynikiem 1,1130 kg
19) Jolanta Aleksanderek z wynikiem 0,670 kg

• Junior:
1) Blabuś Dominik z wynikiem 12,490 kg
7) Szymanowicz Błażej z wynikiem 5,240 kg
15) Szewczyk Piotr z wynikiem 1,290 kg
16) Blabuć Marcel z wynikiem 0,670
18) Korban Bartosz z wynikiem 0,540 kg

Drużynowo nasze koło zdobyło III miejsce z łączna waga ryb 25,570 kg

 

II Tura - Szczodre
 • _IGP5726
 • _IGP5727
 • _IGP5728
 • _IGP5730
 • _IGP5731
 • _IGP5732
 • _IGP5733
 • _IGP5734
 • _IGP5735
 • _IGP5737
 • _IGP5738
 • _IGP5741
 • _IGP5742
 • _IGP5744
 • _IGP5745
 • _IGP5748
 • _IGP5751
 • _IGP5753
 • _IGP5754
 • _IGP5755
 • _IGP5761
 • _IGP5762
 • _IGP5778
 • _IGP5788
 • _IGP5794
 • _IGP5806
 • _IGP5807
 • _IGP5808
 • _IGP5809
 • _IGP5824
 • _IGP5825
 • _IGP5826
 • _IGP5827
 • _IGP5828
 • _IGP5829
 • _IGP5830
 • _IGP5831
 • _IGP5832
 • _IGP5833
 • _IGP5834
 • _IGP5835
 • _IGP5836
 • _IGP5837
 • _IGP5838
 • _IGP5839
 • _IGP5840
 • _IGP5841
 • _IGP5842
Content Protection by DMCA.com

About adminryby

Ośrodek zajmujący się wypoczynkiem i szkoleniem wędkarskim. Do dyspozycji mamy staw komercyjny z bogatym stanem rybnym. Uczymy nowych technik wędkowania. Współpracujemy z praktykami którzy przekazują zdobytą wiedzę i uczą młodzież oraz dorosłych. Wypoczynek w pięknych okolicach na każdą kieszeń.

View all posts by adminryby